Tuesday, September 25, 2007

Ilonggo 101

More Ilonggo words for your everday conversation! These are words usually used while walking or running:

hinay: mabagal (hinay-hinay: sobrang bagal)

dasig: mabilis (dasig-dasig: sobrang bilis)

lakat: lakad

na-tipalĂ´: na-talisod

na-dusmĂ´: na-dapa

na-danlog: nadulas

No comments: